Send til 2097:

LILLEHAMMER fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

LILLEHAMMER 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Betaling


Hovedregelen er opggjør ved legekontoret. Det vil si at du betaler med kort samme dagen som du har legetime eller henter noe . Dersom du ønsker å få en giro kan det være greit unntaksvis, men da skal det avklares direkte med din lege. Giro vil belastes i tillegg med 55,00 kr. En giro som ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil bli purret på - da kommer purregebyr i tillegg. Vi bruker eksterng firma til dette. Det kan også bli aktuelt med inkasso dersom det er nødvendig.

OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. DETTE GJELDER OGSÅ FOR BARN OG DE SOM HAR FRIKORT. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen. Aktuell prisliste for tjenstene er til en hver tid slått opp på venterommet på legekontoret.

Barn under 16 år skal ikke betale egenandel.

FRIKORT: Frikort utstedes av Helfo når du har betalt egenandeler opp til et beløp som er fastsatt årlig fra Stortinget. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for de tjenestene som omfattes av frikortet resten av kalenderåret. Vær obs på at det er enkelte kostnader som ikke dekkes av frikortet. Det finnes 2 typer frikort som gjelder for ulike tjenester. Du må selv betale egenandeler inntil du når egenandelstaket. Fra 1. Juni, 2010 kommer frikortet automatisk i posten.

Egenandelstak 1 ("vanlig frikort") gjelder ved - undersøkelse ov behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt - reise i forbindelse med undersøkelse og behandling - viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr på blå resept. Egenandelstaket for 2013 er kr. 2040,-

Egenandelstak 2 gjelder for: - undersøkelse og behanlding hos fysioterapeut - enkelte former for tannlegehjelp - opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon hvor trygden yter stønad - behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet Egenandelstaket for 2010 er kr. 2620,-

ANDRE STØNADSORDNINGER Refusjon av medisinutgifter - bidragsordningen Dersom du har store utgifter til medisiner som ikke er på blå resept kan du søke om bidrag. Medisinen må være reseptpliktig og skrevet ut av lege på relevant indikasjon. Hva gjør du som pasient? Ta vare på alle relevante spesifiserte kvitteringer fra apotek. Ta dem med til ditt trygdekontor og få refundert minst 90% av de utgifter som overstiger ca. kr. 1600,-pr. kalenderår. Kravet må fremmes innen 6 mnd etter årets slutt. Familier kan samle kvitteringer for alle sine familiemedlemmer som da kan bli lagt sammen.

Skattefradrag For kroniske lidelser som medfører store helseutgifter (inkl. behandling hos kiropraktor m.m) kan man få skattefradrag på dokumenterte utgifter. Det kreves en legeattest. Ta kontakt med ligningskontoret for mer informasjon. Se ellers Navs nettsider for informasjon om grunnstønad og hjelpestønad for å se om du kan ha krav på det. www.nav.no Legen må sende en søknad til trygdekontoret.